Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę. 

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).

Archiwalne zdjęcie MDP: