Historia Orkiestry OSP Głogoczów

Głogoczowska Ochotnicza Straż Pożarna w 90 – tych latach obchodziła 105 rocznicę swego powstania. Uwieńczeniem tego wydarzenia było powstanie orkiestry dętej przy OSP. Inicjatorami tego przedsięwzięcia stali się: Jan Kantor oraz Czesław Wierzba. Data 10 września 1995 roku została wpisana w karty historii OSP jako dzień powstania dętego zespołu muzycznego. Powstała ona dzięki zaangażowaniu:

 • straży pożarnej;
 • mieszkańców miejscowości jako głównych sponsorów;
 • Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach;
 • Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie.

              Za zebrane pieniądze zakupiono instrumenty muzyczne oraz niezbędne wyposażenie potrzebne do szkolenia. Próby orkiestry odbywają się systematycznie raz w tygodniu. Czas ich trwania waha się w granicach 3, 4 godzin.

             W szeregi orkiestry na rok 1995 wstąpiło 17 członków: Jan Kantor, Daniel Kantor, Czesław Wierzba, Dawid Wierzba, Marek Górszczak, Marcin Górszczak, Jan Sikora, Barbara Sikora, Sabina Tylek, Robert Zapała, Paweł Holewa, Łukasz Wotus, Marcin Kurek, Andrzej Sikora, Karol Bujas, Tadeusz Szlachetka i Wiesław Mucha.

              Kapelmistrzem orkiestry został Zygmunt Rozum, gospodarzem Jan Kantor, a zastępcą gospodarza Czesław Wierzba.

              Od samego początku ćwiczenia muzyczne odbywały się w głównej świetlicy OSP. Pierwsze brzemienia z pewnością nie napawały optymizmem kapelmistrza, ale z biegiem czasu wszystko układało się już po jego myśli.

              21 lipca 1996 roku orkiestra po raz pierwszy wystąpiła publicznie podczas tradycyjnego strażackiego festynu zorganizowanego przy współpracy z Ludowym Klubem Sportowym “Iskra” Głogoczów oraz Domem Kultury. Za swój pierwszy publiczny występ orkiestra otrzymała pierwszy dyplom. Jak na początek można powiedzieć, że debiut był udany.  

              Dzień później orkiestra wzięła udział w uroczystości Mszy Odpustowej w porozumieniu z księdzem parafii Głogoczów. Proboszcz Józef Pochopień wyraził słowa uznania za wytrwałość młodzieży w ćwiczeniach i próbach oraz podziękował orkiestrze za uświetnienie przebiegu całej mszy. Momentem kulminacyjnym była procesja wokół kościoła, kiedy to muzycy w zwartym szeregu maszerowali przodem i przygrywali całemu konduktowi.

              Orkiestra wzięła również udział w uroczystości zaślubin druha wchodzącego w skład zespołu Marka Górszczaka oraz innych druhów mieszkających na terenie Głogoczowa.

              Na zakończenie roku 1996 orkiestra wzięła udział w uroczystej Mszy Pasternej. Muzycy przygrywali w rytm kolęd, współpracując z organistą parafii.

              Do końca roku 1996 szeregów zespołu nie opuściła ani jedna osoba, co napawało optymizmem w dalszej pracy. Natomiast orkiestrę zasilali kolejni utalentowani członkowie. Między innymi: Szymon Ciaputa, Katarzyna Dziektarz i Ryszard Pulchny.

              Rok 1997 był szczególny w życiu orkiestry. Osoby prowadzące zdecydowały, że zespół jest na tyle dojrzały, aby sprostać większym wyzwaniom. Dlatego też zgłoszono go do rywalizacji w ramach XXII Konkursu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej. Impreza odbyła się w Trzebuni. Okres od stycznia do czerwca 1997 roku był okresem ciężkich i mozolnych ćwiczeń na próbach. Wszystko miało być dopięte na ostatni guzik, ponieważ oczekiwania były naprawdę duże. Każda orkiestra występująca w konkursie musiała się przygotować względem tego samego repertuaru. Utwory wyznaczone przez organizatorów ustawiły wysoką poprzeczkę. Po zakończeniu mozolnej pracy, a przy wielkim trudzie wynikającym z zaangażowania członków orkiestry można było przystąpić do rywalizacji. Zespół wypadł bardzo dobrze i ku zaskoczeniu opiekunów otrzymał dyplom wyróżniający oraz nagrodę w wysokości 400 zł. To była nagroda za trud włożony w przygotowania, która mobilizowała do dalszej wytężonej pracy nad pewnymi niedociągnięciami.

              W roku 1997 kalendarz orkiestry był dużo bardziej napięty niż w roku poprzednim. Tym razem orkiestra wzięła udział w następujących wydarzeniach:

 • Procesja Rezurekcyjna;
 • impreza zorganizowana 3 maja na boisku sportowym;
 • procesja Bożego Ciała;
 • Msza Odpustowa, ( 22 lipca );
 • wesele córki Włodzimierza Bujasa – naczelnika OSP Głogoczów;
 • festyn zorganizowany przez OSP, Ludowy Klub Sportowy oraz Dom Kultury w Głogoczowie;
 • Msza Pasterska.

              Początek roku 1998 stał pod znakiem przygotowań do XXIII Kunkursu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej w Biórkowie Wielkim.

3 maja na boisku sportowym odbył się festyn z okazji Dnia Strażaka. Podczas jego trwania usłyszeliśmy fanfary trąbek orkiestry. Dodatkowo orkiestra zagrała we współpracy z młodzieżowym zespołem muzycznym.

              W końcu nadszedł dzień 7 czerwca, gdy rozpoczynał się konkurs muzyczny, do którego orkiestra przygotowała się bardzo solidnie. Przed wyjazdem ostatnie uwagi od kapelmistrza otrzymali członkowie orkiestry zarówno z Głogoczowa jak i z Myślenic. Będąc na miejscu wszyscy bacznie się przysłuchiwali występom innych orkiestr, czekając tym samym na swą kolej. Gdy nadszedł długo wyczekiwany moment, orkiestra zagrała następujące utwory: Polka, ASM Marsz i Marsz nr 1. Po konkursie zespół czekał z niecierpliwością na werdykt. Jury konkursu uznała głogoczowską orkiestrę za najlepszą, przyznając jej pierwsze miejsce. Euforia muzyków nie miała granic. Sukces ten został szybko wychwycony wśród myślenickiej społeczności, do czego między innymi przyczyniła się Gazeta Myślenicka pisząc:

(…) Serdecznie gratulujemy sukcesu i cieszymy się, że ta najlepsza w Krakowskiej Ziemi orkiestra dęta będzie, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, towarzyszyć nam 4 lipca w Pikniku Myślenice.

              Było to nie lada wyróżnienie za trud, a co za tym idzie czas poświęcony na przygotowania. 

              Nagrodą za zwycięstwo w konkursie była przede wszystkim pewna pieniężna suma, którą członkowie orkiestry przeznaczyli na wycieczkę krajoznawczą terenów podległych Pienińskiemu Parkowi Narodowemu. Kulminacyjnym momentem wyprawy był spływ tzw. Przełomem Dunajca na flisackiej łodzi ze Sromowców Dolnych do Szczawnicy.

              Zarząd OSP w roku 1998 zorganizował ognisko, na które zaproszeni zostali wszyscy członkowie straży wraz ze współmałżonkami oraz członkowie orkiestry dętej. Przy blasku ogniska bawiono się w takt przygrywanych przez orkiestrę melodii.

               Podsumowanie roku 1998 wyglądało dość obficie, bowiem orkiestra wzięła czynny udział w następujących imprezach: Procesja Rezurekcyjna, wspomniana wcześniej impreza na boisku sportowym, procesja podczas święta kościelnego z okazji Bożego Ciała, Msza Odpustowa w dniu 22 lipca i dwa wesela członków straży pożarnej.

              Orkiestra wzięła także udział w smutnych uroczystościach. Było to odprowadzenie na wieczny spoczynek trzech druhów związanych z OSP: Wiesława Stańczyka, Bronisława Zupały i Edwarda Kaczora.

              Na zakończenie roku orkiestra wzięła udział w corocznej Mszy Pasterskiej oraz dodatkowo na zaproszenie gminy wraz z myślenicką orkiestrą przygrywała ludności na rynku w Myślenicach.

              Festiwal Orkiestr Dętych na rok 1999 zorganizowano 6 czerwca w Sieprawiu na stadionie Ludowego Klubu Sportowego “Karpaty”. W trzech kategoriach o palmę pierwszeństwa walczyły 33 zespoły. Od samego rana popisom strażackich muzyków towarzyszyło ogromne zainteresowanie słuchaczy. Podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu grano trzy utwory, wspólne dla wszystkich orkiestr.

              Podczas trwania imprezy zespół wziął czynny udział w Mszy Świętej w Sieprawiu, po czym udał się na plac zmagań.

              Tym razem głogoczowska orkiestra nie zajęła wysokiego miejsca.

              15 sierpnia 1999 roku orkiestra po raz pierwszy wzięła udział w uroczystościach odpustowych na górze Kalwaria w Kalwarii Zebrzydowskiej.

              W dniu 11 listopada orkiestra przygrywała podczas uroczystości towarzyszących przywiezieniu do parafii obrazu Nawiedzenia Jasnogórskiej Pani.

              Rok 2000 był szczególny, gdyż zespół wziął udział w wielu, różnorodnych imprezach. Ich chronologia ułożyła się następująco:

 • 6 stycznia, msza z okazji święta Trzech Króli;
 • 5 lutego, pogrzeb druha Feliksa Sikory;
 • 30 kwietnia, festyn z okazji dnia św. Floriana;
 • 3 maja, msza święta na rynku w Myślenicach z okazji Dnia Strażaka;
 • 13 maja, impreza na rynku w Myślenicach z okazji 10 – lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Myślenicach ( do 1990 roku była strażą ochotniczą ) ;
 • 4 czerwca, Festiwal Orkiestr Dętych w Szczórowie;
 • 26 czerwca, 20 rocznica śmierci księdza Krzywańskiego Antoniego;
 • 1 lipca, 20 rocznica posługi kapłańskiej księdza Pochopienia Józefa;
 • 7 lipca, ślub druha Bujasa Szczepana;
 • 9 lipca, wyjazd na Słowację;
 • 16 lipca, wyjazd do Częstochowy;
 • 22 lipca, odpust w Głogoczowie;
 • 29 lipca, ślub druha Cholewy Bogdana;
 • 17 września, 40 – lecie kapłaństwa księdza z Nawojowej Góry;
 • 18 września, wraz z Orkiestrą OSP Śródmieście Myślenice parada po ulicach Myślenic z okazji III Myślenickiego Festiwalu Anioły 2000;
 • 11 listopada, uroczysta msza święta w Myślenicach skierowana ku pamięci poległych Polaków na froncie II Wojny Światowej wraz z przemarszem i złożeniem hołdu przy pomniku na Rynku Głównym;
 • 6 grudnia, msza święta z okazji patronatu św. Mikołaja nad głogoczowską parafią;
 • 24 grudnia, Msza Pasterska.

              W 2001 roku orkiestra brała udział przede wszystkim w uroczystościach kościelnych.

              I tak na przykład 14 czerwca w Boże Ciało orkiestra przewodziła procesji podążającej pomiędzy czterema ołtarzami rozstawionymi na terenie miejscowości.

              19.08.2001 orkiestra wzięła udział w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej.

              Orkiestra z biegiem czasu rozwija swą działalność, a wokalnie utalentowane osoby mogą tutaj znaleźć należyte wykształcenie muzyczne. Środki finansowe nieco utrudniają funkcjonowanie zespołu, lecz tym samym mobilizują do dalszej wytrwałej pracy, która może przynieść upragnione profity. 

Inne formy działalności kulturotwórczej.

              Już w latach międzywojennych ochotnicy chętnie zajmowali się organizacją lokalnych imprez kulturalnych.

              Głównym celem takich przedsięwzięć była chęć uzyskania określonych dochodów, które wspomogłyby działalność jednostki. Organizowano więc majówki, jasełka i inne amatorskie przedstawienia teatralne.

              Tradycje kulturalne sprzed II wojny światowej kultywowano również po jej zakończeniu. Cel nie zmieniał się i był zazwyczaj ten sam. Strażacy przeprowadzali uroczyste parady, urządzali festyny i ogniska, aby zdobyć odpowiednie fundusze.

              Ośrodkami życia kulturalnego od niemal początków istnienia był Dom Ludowy, remiza strażacka i szkoła.

              Najlepszymi okazjami do zaprezentowania się w charakterze kunsztu kulturowego były różne uroczystości, na które zapraszano zespoły artystyczne z najbliższych miejscowości.

              OSP w Głogoczowie główne imprezy organizowała w przejętych po Klubie Rolnika pomieszczeniach adaptowanych tuż po ich otrzymaniu na kuchnię i świetlicę. Oba pomieszczenia znacznie przyczyniły się, do uzyskiwania sporych zysków z ich wynajmu.

              Oprócz tego otrzymano na wyłączność możliwość korzystania z dużej sali widowiskowej. Ten przywilej przyczynił się nie tylko do rozkwitu hucznych imprez, ale także do krzewienia w młodzieży ducha sportu poprzez organizowanie turniejów szachowych czy ping – pongowych.

              Najhuczniejsze imprezy mają miejsce kilkaset metrów od remizy strażackiej na boisku sportowym przy “Zakopiance”. Tutaj w ramach corocznego obchodu dnia strażaka organizuje się bardzo urozmaicone festyny.

              Zazwyczaj rozpoczynają się one rywalizacją sportową, przechodząc następnie do pokazów pożarniczych, zaprezentowania się talentów muzycznych, a kończą zabawą taneczną do białego rana.

              Zyski z tego typu imprez zazwyczaj są bardzo duże. Serwuje się w tym czasie różne potrawy oraz sprzedaje wiele litrów piwa, po cenach choć przystępnych, to wyższych niż przeciętnie spotykane.

              Społeczność Głogoczowa nigdy nie skąpiła datków na rozwój OSP. Chętnie na imprezy przybywała wiedząc doskonale, że każda okazja jest dobra, aby wspomóc działalność Ochotniczej Straży Pożarnej we własnej miejscowości.

Uroczystość 110 – lecia działalności OSP.

              Była to przykładowa impreza organizowana przez strażaków w latach powojennych, a dokładnie w 2001 roku. Rozpoczęła się polową mszą świętą odprawioną przed wejściem do tutejszej Szkoły Podstawowej przez księdza proboszcza, który chętnie współpracuje ze strażakami. Następnie odbyło się przywitanie honorowych gości. Pan Prezes Jan Lutyński wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym przedstawił krótko i zwięźle dotychczasowe losy jednostki. W dalszej części dokonano tradycyjnego, uroczystego wręczenia odznaczeń dla najbardziej zasłużonych strażaków oraz mianowano na członków OSP młodzież. Jest to tak zwane pasowanie na strażaka połączone ze ślubowaniem. Następnie swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście z władz związkowych i administracyjnych. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie się w defiladzie strażaków zarówno miejscowych jak i przyjezdnych. Po tym krótkim pokazie rozpoczęła się część artystyczna. Swoją obecnością zaszczycił naszych strażaków i wszystkie przybyłe osoby Zespół Taneczny “Gorce”. Po zakończeniu części artystycznej, rozpoczął się festyn. Na przybyłych śmiałków czekały wspaniałe atrakcje, takie jak:

 • konkurs siłacza i siłaczki “na rękę”;
 • wchodzenie na drewniany słup z nagrodą umieszczoną na jego szczycie;
 • przeciąganie liny;
 • bieg w workach;
 • strzelanie goli za niewielką opłatą;
 • mecz piłkarski z LKS “Iskra” Głogoczów;
 • konkurs piosenki amatorskiej.              

Mam nadzieję, że strażacy nie poprzestaną na laurach i dalej będą organizować tak udane imprezy, przyciągające prawdziwe tłumy mieszkańców Głogoczowa, okolic, a także Myślenic.