28 czerwca 2019

Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej.

16 maja 2019

Nowy przetarg na budowę remizy w Głogoczowie

OSP w Głogoczowie ogłasza nowy przetarg nieograniczony 
pn. “Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie” 

16 maja 2019

Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie

OSP w Głogoczowie ogłasza przetarg nieograniczony 
pn. “Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie”